Prawo i przepisy

1.Aktualne obowiązujące akty prawne

a)Zasady bezpieczeństwa w kulturze fizycznej ( Dz.U. Nr 25 z 06.03.1996, poz.113 – rozdz. 10).

·Art. 54.2

·Art. 54.3

·Art. 55.2

·Art. 55.3

·Art. 56

b)Zadania WOPR w świetle przepisów (Dz.U. Nr 193, poz. 1624 – Rozporządzenie

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 12.11.2002r.) .

·Art. 55.2,3

·Art. 55.3.1,1-6

·Art. 55.3.2,1-2

·Art. 55.5.3

 

2.Rola i zadania ratownika w świetle przepisów ( Dz.U. Nr 57 z dn.07.06.1997 )

ZAŁĄCZNIK Nr 4 §9 1- 10

 

3.Warunki bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk, pływalni, uczestników

szkolenia pływackiego i imprez pływackich (Dz. U. Nr 57 z dn. 07.06.1997, Rozp.

R.M. z dn. 06.05.1997, poz. 358).

·Art. 54.3.1,1

·Art. 54.3.1,2

·Załącznik 4 – szczegółowe warunki bezp. osób korzystających z kąpielisk i pływalni.

 

4.Regulaminy kąpielisk, pływalni wypożyczalni sprzętu pływającego i innych obiektów przywodnych. (Dz.U. Nr 57 z dn.07.06.1997)

ZAŁĄCZNIK Nr 4 §3.1

ZAŁĄCZNIK Nr 4 §3.2

a)postanowienia regulaminu dostosowane do warunków obiektu, akwenu,

b)miejsce ustawienia regulaminu,

c)rozmiar regulaminu (regulowany ustawą – min. wys. x min. szer. = 120cm x 70 cm; litery nie mniejsze niż 1 cm).

 

5.Wyposażenie w sprzęt ratowniczy pływalni, kąpielisk prowizorycznych i zorganizowanych, stanowisk ratowniczych, łodzi ratowniczych oraz drużyn WOPR (Dz.U. Nr 57 z dn.07.06.1997)

ZAŁĄCZNIK Nr 4 §12.1

ZAŁĄCZNIK Nr 4 §12.2

a)pływalnie

·koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – dwa na pływalniach o dł. do 50 m i cztery na pływalniach o dł. pow. 50 m,

·żerdzie dł. co najmniej 4m – dwie na pływalniach o dł. do 50 m oraz cztery na pływ. o dł. pow. 50m.

b)kąpieliska zorganizowane:

·zał. 4 §10.1,2.

c)kąpieliska prowizoryczne:

·zał. 4 §11

d)stanowiska ratownicze:

·zał. 4 §14

e)łódź ratownicza:

·zał. 4 §13

 

6.Wyposażenie apteczki podręcznej i centralnej (Dz.U. Nr 57 z dn.07.06.1997)

ZAŁĄCZNIK Nr 6

a)Sprzęt medyczny,

b)leki,

c)artykuły sanitarne.

 

7.Statut i struktura organizacyjna WOPR

a)postanowienia ogólne

b)cele i sposoby działania WOPR

c)członkowie, ich prawa i obowiązki:

·członkowie rzeczywiści

·członkowie zwyczajni

·członkowie wspierający

·członkowie honorowi

d)władze WOPR – struktura:

·Zjazd Wojewódzki / Krajowy

·Zarząd Wojewódzki / Główny

·Wojewódzka Komisja Rewizyjna / Główna Komisja Rewizyjna,

·Sad Honorowy

·Sąd Koleżeński.

 

8.Cele i struktura organizacyjna ILS (Międzynarodowa Organizacja Ratownictwa). http://www.ilsf.org/

a)powstanie ILS – połączenie w 1994 WLS i FIS,

b)cele i zadania,

c)członkostwo WOPR w ILS,

d)struktura ILS – federacje: Afryka, Ameryka, Azja i Oceania, Europa,

e)siedziba ILS – Leuven (Belgia)

 

 

9.Znaki obowiązujące na akwenach polskich (Dz.U. Nr 57 z dn.07.06.1997)

ZAŁĄCZNIK Nr 6

a)znaki zakazu,

b)znaki ostrzegawcze,

c)znaki informacyjne

 

10.Karty pływackie.

a)rodzaje kart pływackich

b)uprawnieni do wydawania kart pływackich – uprawnieni do kontroli kart pływackich,

c)wymogi formalne oraz egzaminacyjne kandydata na kartę pływacką,

·karta pływacka,

·specjalna karta pływacka.

d)zasady bezpieczeństwa w czasie przeprowadzania egzaminu na kartę pływacką,

·utwierdzenie się o braku przeciwwskazań (orzeczenie lekarskie, zgoda rodziców),

·asekuracja zdającego egzamin.

e)rozliczenie i ewidencja z pobranych kart pływackich.

 

UWAGA ! Ratownicy nie mogą przeprowadzać egzaminów w czasie pełnienia dyżurów!

 

 

Akty prawne obowiązujące w Polsce dotyczące psów ratowniczych.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 lutego 2005r.

w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych

(Dz.U. Nr 35, poz. 315)

ZOBACZ - plik .pdf

 

Informacja zgodnie z unijną dyrektywą - Ta strona do poprawnego działania potrzebuje włączonych plików cookie. Cookies to małe, nieszkodliwe pliki tekstowe, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Akceptuję cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information